Sơn La: Cử tri kiến nghị tiếp tục quan tâm đầu tư đường xá, hệ thống dẫn nước, phủ sóng điện thoại

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội thứ XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã Sơn La đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại một số địa phương.

Tại hội nghị, cử tri xã Nậm Lạnh huyện biên giới Sốp Cộp kiến nghị một số vấn đề như: sớm làm thủ tục cấp đất cho bản Cang Kéo, bản Pá Vai để nhân dân ổn định sản xuất; tu sửa đường giao thông từ huyện Sốp Cộp vào trung tâm xã, do nhiều đoạn đường đã hư hỏng, xuống cấp; đầu tư phủ sóng điện thoại đối với các bản vùng cao trên địa bàn…

Vừ VỪ VẢ KHỨ - Bí thư, Trưởng bản Nậm Lạnh, Sốp Cộp, Sơn La: “Đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm tu sửa hoặc làm đường bê tông hoặc đường nhựa vào các bản vùng cao vì hiện nay đường đi lại rất khó khăn vào mua mưa này. Các bản có mưa, đường đi lại khó khăn chính vì vậy các bản đi họp không thể đông đủ được.”

MÒNG VĂN SINH - Trưởng bản Bánh Han, Nậm Lạnh, Sốp Cộp, Sơn La: "Về nguồn nước sinh hoạt của nhân dân hiện nay rất khó khăn, cạn kiệt, chính. Vì vây bà con chúng tôi đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư hệ thống nước sinh hoạt cho nhân dân để có nguồn nước sinh hoạt sử dụng."

Cử tri cũng cho rằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phân bổ chậm (quý 3 mới nhận được), chưa có hướng dẫn quy định cụ thể nội dung, đối tượng, định mức hỗ trợ nên đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chương trình; đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương cho phép chuyển nguồn sang năm 2023 đối với nguồn vốn sự nghiệp, vốn đầu tư năm 2022 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời, tổng hợp gửi đến Quốc hội và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Thực hiện : Thúy Hà