Sơn La: Phát động phong trào bao 15 triệu trái cây phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu

Hướng tới sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững, tỉnh Sơn La đã phát động bao trái cho 15 triệu trái cây. Đây là lần thứ 3 liên tiếp tỉnh Sơn La phát động phong trào này để khuyến khích các hộ nông dân, HTX áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, tăng giá trị xuất khẩu.

Tỉnh Sơn La hiện có gần 85.000 ha cây ăn quả, sản lượng quả năm 2023 ước đạt trên 451.000 tấn, tăng 28% so với năm 2022; có 261 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn; 22.459 ha cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt và tương đương; 24 sản phẩm nông sản được cấp văn bằng bảo hộ; 83 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Mỗi năm toàn tỉnh đã thực hiện bao trái được khoảng 14 triệu trái cây, trong đó chủ yếu là bao trái xoài, bưởi da xanh, na, ổi.

Lễ phát động bao trái cây sẽ mở đầu cho việc thực hiện hiệu quả các kế hoạch xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông sản của Sơn La. Địa phương này kỳ vọng trong năm 2023 này sẽ xuất khẩu đạt trên 18.700 tấn, tăng 0,98%; giá trị tham gia xuất khẩu phấn đấu đạt 25,26 triệu USD, tăng 26,15% so với năm 2022.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết trong video!

Hoàng Hà