Sơn La: Phát triển kinh tế - xã hội cần gắn với quốc phòng an ninh

Chiều 15/2, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng Đoàn công tác đã dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” tại tỉnh Sơn La.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; công tác xây dựng Đảng và củng cố hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị được quan tâm. Trong 10 năm đã kết nạp được 33.419 đảng viên mới. Quốc phòng, an ninh được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì, bảo đảm; chủ quyền, lãnh thổ được giữ vững; Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ với mục tiêu xây dựng tỉnh Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, hướng tới mục tiêu phát triển tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bà Trương Thị Mai đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Sơn La đã đạt được đồng thời nhấn mạnh: Sơn La là tỉnh có vị trí quan trọng khu vực biên giới Tây Bắc. Sơn La cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, nâng cao nhận thức của người đứng đầu, nhận thức của toàn thể nhân dân về tầm quan trọng của bảo vệ Tổ quốc; phát triển Kinh tế - Xã hội phải gắn với Quốc phòng An ninh, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh để không thành điểm nóng phức tạp; đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo ở các bản, thôn, xã đặc biệt khó khăn.

Thực hiện : Thúy Hà