Start-up Việt gặp khó về vốn đầu tư và khung chính sách

Hiện có nhiều bước đệm để mở ra nhiều cơ hội cho giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và nền kinh tế số Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn còn gặp một số khó khăn về nguồn vốn, hay khung pháp lý trong quá trình thu hút vốn đầu tư mạo hiểm.

Thị trường start - up Việt Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng để môi trường cởi mở, cũng như được Chính phủ có những cơ chế, chính sách để tạo điều kiện để phát triển. Tuy nhiên, các công ty start - up vẫn gặp một số khó khăn như thiếu nguồn vốn, thiếu sự đồng hành của các quỹ đầu tư nội. 

Ông NGUYỄN HỮU PHÚC NGUYÊN - Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Phương tiện điện thông minh Selex: “Việt Nam thị trường còn non trẻ, thiếu nhiều thứ, thiếu vốn, thiếu hệ sinh thái đủ trưởng thành, hay thiếu cả quỹ đầu tư nội. Mặc dù, thị trường cũng mới có những quỹ đầu tư nội nhưng so sánh với nước ngoài thì vẫn còn rất ít.”

Bà LÊ HOÀNG UYÊN VY - Giám đốc điều hành Quỹ Do Ventures: “Chúng tôi nghĩ rằng cần rất nhiều nguồn vốn, 1,4 tỷ rất nhiều những vẫn chưa đủ. Nhiều lúc các nhà đầu tư nước ngoài chưa thể đầu tư được, nên vai trò của những quỹ nội rất là cần thiết. Chúng tôi nhận thấy còn khoảng trống về nguồn vốn. Chúng tôi cũng hi vọng nguồn vốn không chỉ đến từ quỹ đầu tư mà còn đến từ những khối doanh nghiệp lớn hay cá nhân muốn thúc đẩy việc đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.”

Đồng thời, mặc dù khung pháp lý đang được hoàn thiện, nhưng đối với một hệ sinh thái có tốc độ tăng trưởng nhanh vẫn còn rất nhiều lĩnh vực mới chưa có cơ sở hạ tầng pháp lý cụ thể.

Bà LÊ HOÀNG UYÊN VY - Giám đốc điều hành Quỹ Do Ventures: “Hiện nay, khung pháp lý đang được hoàn thiện trong nhiều lĩnh vực nhưng một số lĩnh vực mới như tài chính chưa có khung pháp lý. Chúng ta có thể thấy sự phát triển rất nhanh của các công ty công nghệ trên thị trường tài chính tại một số quốc gia như Singapore, Indonesia bởi vì họ có khung pháp lý cụ thể, minh bạch, rõ ràng”. 

Để tiếp tục tận dụng cơ hội, đón đầu xu thế và tạo điều kiện cho các công ty start - up, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các cơ chế chính sách vượt trội, khung pháp lý thử nghiệm (sandbox) nhằm khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo trên phạm vi cả nước, đảm bảo sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Ông VŨ QUỐC HUY - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia: “Thời gian tới, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tiếp tục đóng vai trò là cầu nối để kết nối các doanh nghiệp tiếp tục tiếp cận Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết của Chính phủ, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.”

Ngoài ra, các chính sách và tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định tại Việt Nam cũng góp phần củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư. Khi Việt Nam mở cửa và việc đi lại giữa các quốc gia được bình thường hoá, hoàn toàn có thể kỳ vọng vào nguồn vốn đầu tư mạo hiểm sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm tới.

Thực hiện : Hoài Linh Trương Tùng