Sự chồng chéo giữa các chương trình khiến quyền lợi hộ đồng bào DTTS bị ảnh hưởng

Ngày 30/10, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Phát biểu tại hội trường cũng như bên lề Quốc hội, nhiều đại biểu cho rằng, ngoài việc nguồn vốn chương trình giải ngân chậm thì sự chồng chéo trong chính sách đang gây khó cho công tác quản lý, nhiều quyền lợi của hộ đồng bào dân tộc thiểu số vì thế mà bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, như việc phân định các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay đang có nhiều bất cập, dẫn đến đời sống an sinh của hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng, tỷ lệ bao phủ BHYT hiện nay vì thế bị giảm sút.

Các đại biểu cũng cho rằng, cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, phải tận dụng, phát huy được vai trò của cán bộ tại chỗ, vai trò của những người có uy tín, có chính sách hỗ trợ phù hợp cho những người làm công tác dân tộc… có như vậy chương trình mới phát huy được hiệu quả.

Để Chương trình đạt được mục tiêu đề ra, các đại biểu cũng đề xuất, Chính phủ, Quốc hội cần rà soát, điều chỉnh, xác định những điểm yếu và đòi hỏi thực tế, thiết kế một Chương trình phù hợp hơn cho giai đoạn tới, để đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dù ở đâu cũng được thụ hưởng chính sách phù hợp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Võ Linh -

Văn Lệ