Sử dụng trí tuệ nhân tạo để thiết kế robot

Các nhà nghiên cứu từ trường đại học tại Mỹ đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các robot trong vài giây. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, đánh dấu trường hợp đầu tiên AI tạo ra các thiết kế robot hoàn toàn mới, không bị ràng buộc bởi ý kiến của con người hoặc các thiết kế trước đó.

Các nhà nghiên cứu đã đưa ra gợi ý cơ bản cho hệ thống như tạo ra một robot có thể đi trên bề mặt phẳng. Trong vài giây, thuật toán AI tự động tạo ra một thiết kế chi tiết cho robot biết đi.

Thiết kế của AI là một khuôn in 3D để đổ silicone lỏng vào. Kết quả là một vật thể độc đáo. Khi được bơm không khí, thiết kế bên trong giúp nó mô phỏng việc di chuyển.

Nhiều ứng dụng khác nhau cho những robot do AI thiết kế này sẽ hữu ích trong việc tìm kiếm và cứu hộ trong các vùng bị thiên tai cho đến điều hướng trong môi trường phức tạp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!