Sự phối hợp của các bộ ở đâu trong việc cấp phép sử dụng sản phẩm kích thích tăng trưởng chăn nuôi?

Phát biểu tranh luận sáng 7/6, đại biểu Quốc hội Bế Trung Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh đặt vấn đề về công tác phối hợp giữa Bộ Khoa học và công nghệ; Bộ Y tế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong sản xuất nông nghiệp về việc sử dụng sản phẩm kích thích tăng trưởng chăn nuôi.

Đại biểu cho biết, hiện có một sản phẩm kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi mà Bộ Y tế cho phép tồn dư trong thịt, tuy nhiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì không cho phép sử dụng sản phẩm này trong thức ăn chăn nuôi. Trong khi đó, Bộ Công thương lại cho phép nhập thịt bò có chứa chất này. Từ thực tiễn này, đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt nêu rõ quan điểm của mình về vấn đề này.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Bộ Khoa học và công nghệ sẽ nghiên cứu về tiêu chuẩn, những quy chuẩn ở lĩnh vực này. Tuy nhiên, để trả lời vấn đề này Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ đề nghị Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cùng tham gia trả lời.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!