Sửa đổi Luật Đất đai: Cần góc nhìn thoáng cho tích tụ đất nông nghiệp

Việc tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng những cánh đồng mẫu lớn là một trong những mục tiêu hướng tới của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Những vướng mắc về cơ chế, chính sách cản trở phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn cần tiếp tục được tháo gỡ. Ghi nhận tại Hợp tác xã Thạnh Lộc, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

HTX Thạnh Lộc huyện Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ, thời gian qua HTX hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, sản xuất theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và nhu cầu thị trường, khó khăn của đơn vị là ruộng đất ở vùng còn rất manh mún khó khăn, không dễ quy hoạch, cải tạo thành những vùng thuận tiện cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, nếu cần thì phải đầu tư lớn.

Cần mạnh dạn thay đổi chính sách, pháp luật nhằm khuyến khích việc chuyển đổi ruộng đất, cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp, để tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. 

Chí Điển