Sửa đổi Luật Đất đai: Làm rõ mối quan hệ không gian ngầm, mặt đất và trên không

Chiều 23/3, Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Mối quan hệ giữa không gian ngầm, không gian mặt đất và không gian trên không được các đại biểu quan tâm thảo luận.

Nhà nước xác định không gian sử dụng đất bao gồm độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không theo pháp luật về xây dựng, pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp luật về kiến trúc” . Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng, hiện Luật xây dựng và Luật quy hoạch đô thị 2020 đều không quy định về công trình trên không. Do vậy luật đất đai sửa đổi lần này cần quy định, định nghĩa cụ thể về công trình trên cao để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các luật khác, đồng thời cần quy định rõ quyền sử dụng không gian ngầm và trên không.

Một số ý kiến cũng cho rằng việc quy định không gian ngầm, không gian mặt đất và không gian trên không là cần thiết nhưng cần nghiên cứu sâu để quy định cụ thể, đặt mối quan hệ giữa 3 không gian này trong tổng thể quy hoạch.

Một số ý kiến đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ quyền được sử dụng đất đến độ sâu bao nhiêu; quyền sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm giữa các chủ thể tham gia (ở các tầng không gian ngầm - mức độ sâu khác nhau); việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm; quan hệ giữa người sử dụng đất trên mặt đất và người sử dụng đất dưới mặt đất, việc thu hồi, bồi thường để xây dựng công trình ngầm.

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Diệu Huyền Thùy Linh Văn Thắng