• 1240 lượt xem
  • 15:42 04/01/2022
  • Xã hội

Đại biểu Quốc hội bàn chuyện sửa đổi Luật phòng chống bạo lực gia đình

Bạo lực gia đình là vấn nạn của xã hội, gây nhức nhối cho nhân loại, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em, người lớn tuổi. Ở Việt Nam, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành nhiều sự quan tâm tới việc phòng, chống bạo lực gia đình và đã ban hành nhiều đạo luật trực tiếp và gián tiếp về vấn đề này

Tuy nhiên, tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn gia tăng, làm xói mòn các giá trị văn hoá, chuẩn mực, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phá vỡ sự bền vững của gia đình. Trước thực trạng này, vai trò của các quy định pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình được đặt ra, trong đó Luật Phòng chống bạo lực gia đình được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 đang bộc lộ những hạn chế nhất định. Những hạn chế đang bộc lộ trong Luật sau 13 năm thi hành là gì? Các đại biểu Quốc hội đã có ý kiến như thế nào về Luật Phòng chống bạo lực gia đình?

Nội dung chi tiết xem tại video.