Sửa đổi Luật Viễn thông: Cần phá bỏ rào cản đối với nhà đầu tư nước ngoài

Cho ý kiến vào dự thảo Luật viễn thông sửa đổi do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) được tổ chức sáng 23/2.

Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về việc dự luật này mở rộng phạm vi áp dụng để điều chỉnh cả các dịch vụ không phải là dịch vụ viễn thông như các dịch vụ hội thoại, tin nhắn, hội họp trên các nền tảng Internet, dịch vụ điện toán đám mây, và dịch vụ trung tâm dữ liệu.

Về lý do đưa quản lý hạ tầng và trung tâm điện toán đám mây vào trong dự thảo luật lần này, dại diện Bộ Thông tin và truyền thông cho rằng đây là những thành phần quan trọng của hạ tầng số, trong xu thế chuyển đổi số thì dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên, vì vậy hạ tầng trung tâm dữ liệu đám mây trở thành những hạ tầng rất quan trọng để phục vụ cho kinh tế số và xã hội số. Do vậy, cùng với các chính sách khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, dự thảo cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông (OTT) xuyên biên giới phải có hợp đồng thương mại với một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Trước đề xuất mới này, nhiều ý kiến cho rằng quy định này có thể tạo ra những rào cản đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực điện toán đám mây và dịch vụ trung tâm dữ liệu, là những dịch vụ vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của một nền kinh tế số.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, doanh nghiệp, hiệp hội đối với dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi). Để hoàn thiện dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã thực hiện khảo sát một số địa phương, doanh nghiệp và nhận thấy còn có những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung. Đồng thời, đề nghị Liên đoàn VCCI tiếp tục nghiên cứu thêm về các điều khoản, luật pháp quốc tế để dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) tương thích được với pháp luật quốc tế.

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Thùy Linh Sỹ Cường