Sửa đổi nghị quyết về sỹ quan CAND có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng

Sáng 8/8, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 8 nhằm thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 657/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an nhân dân năm 2018.

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân có hiệu lực thi hành từ 15/8/2023, trong đó đã sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Vì vậy, theo Tờ trình của Chính phủ, việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 657/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV là cần thiết để quy định cụ thể 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm thực hiện quy định mà Luật đã giao cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm hiệu lực thi hành của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND, phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Quy định của dự thảo Nghị quyết phù hợp với chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi của Luật.Các thành viên Ủy ban Quốc phòng An ninh cho rằng, hồ sơ dự thảo Nghị quyết đủ điều kiện trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, xem xét thông qua.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Khắc Phục -

Cao Hoàng