Sửa Luật Sĩ quan đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng

Cần thiết sửa Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam để phù hợp với yêu cầu xây dựng đội ngũ sĩ quan, đáp ứng thực tiễn nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đây là nhấn mạnh của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức sáng nay 10/6..

Quá trình thực hiện Luật từ năm 2014 đến nay đã xuất hiện những vấn đề vướng mắc, bất cập liên quan tới: Chức vụ; tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan; trần quân hàm cấp tướng; thời hạn xét thăng quân hàm cấp úy…. Trong khi đó, nhiều văn bản luật liên quan như Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội đã có những sửa đổi. Việc xây dựng Quân đội đến năm 2030 lại cần những con người có đủ trình độ, kiến thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vì vậy, các đại biểu thống nhất đề nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội cho sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan tại Kỳ họp thứ 8; xem xét, thông qua theo quy trình 1 kỳ họp.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc sửa Luật rất quan trọng, phù hợp với yêu cầu xây dựng đội ngũ sĩ quan đáp ứng thực tiễn nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh quá trình lập đề nghị và trình Quốc hội thông qua Luật Sĩ quan sửa đổi bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả; khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết để sau khi luật được Quốc hội thông qua phải có hiệu lực được ngay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục -

Cao Hoàng