Suy tôn Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, 82 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Giám luật Giáo hội đã được Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX suy tôn làm Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nghi thức Suy tôn Đức pháp chủ được diễn ra trang trọng trong phiên bế mạc đại hội ngày 29/11.

Theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là lãnh đạo tối cao về đạo pháp và giới luật.  

Trong phần đạo từ, Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng nhấn mạnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ 9 hệ phái Phật giáo 2 miền với 100 đại biểu ban đầu nhưng đều là những viên ngọc quý. Là pháp chủ đời thứ 4, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tiếp nối tư tưởng của các vị pháp chủ đời trước trong việc đào tạo tăng tài, giáo dục phật giáo, chấn chỉnh đạo phong tăng ni, cũng như phát hiện, bồi dưỡng nhân tài để đề bạt vào tất cả chức danh trong Giáo hội Phật giáo. Đức Pháp chủ cũng nhấn mạnh, truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam từ hàng ngàn năm nay và đề nghị Giáo hội nhiệm kỳ này cần đặt "Trí tuệ và Kỷ cương" lên hàng đầu để phát triển bền vững.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng sinh năm 1940 tại Gia Định (nay là TPHCM). Năm 10 tuổi, ngài xuống tóc xuất gia với Đại lão hòa thượng Thích Trí Đức tại tổ đình Huê Nghiêm (Thủ Đức); được hòa thượng cho thọ giới Sa-di tại tổ đình Linh Nguyên (Long An). Từ năm 1957 đến 1960, ngài tu học tại Phật học đường Nam Việt, chùa Ấn Quang (Sài Gòn) và đăng đàn thọ giới Tỳ-kheo năm 1960, sau đó du học tại Đại học Rissho, Nhật Bản đến năm 1972.

Ngài từng đảm nhiệm Vụ trưởng Phiên dịch và Trước tác thuộc Tổng vụ Hoằng pháp và được Đức đệ nhị Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đặc cách tấn phong giáo phẩm thượng tọa lúc 37 tuổi. Năm 1981, ngài là Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, từng đảm nhiệm Phó ban, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TPHCM.

Ngài cũng là người kiến thiết, chỉnh trang các công trình Phật giáo như công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức và 3 ngôi chùa Việt Nam Quốc; Thanh Tâm và Phổ Quang. 3 cơ sở thờ tự này đã được Ngài lấy ý kiến thống nhất của đại tăng, quyết nghị vĩnh viễn là cơ sở chung của Phật giáo TP HCM, quản lý theo cơ chế đặc thù, không bổ nhiệm trụ trì như các tự viện thông thường.

Sau khi Đức đệ tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ viên tịch, cuối tháng 12/2021, hòa thượng Thích Trí Quảng được Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự suy tôn giữ ngôi vị quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Bích Hạnh