“Tác động kép” và những khó khăn đối với kinh tế Việt Nam

Ngày mai (19/9), Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 sẽ chính thức được khai mạc. Đây cũng là lần thứ 3, Diễn đàn được Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam… tổ chức.

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm nay chọn chủ đề "Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững".

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Lê Hương -

Công Kiên