đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị -Thường trực Ban Bí thư