Tái cơ cấu tổ chức tín dụng, ổn định của nền kinh tế

Trong bối cảnh thực hiện tái cơ cấu tổ chức tín dụng, góp phần vào sự phát triển lành mạnh và ổn định của nền kinh tế, với kinh nghiệm thực hiện tái cơ cấu thành công cùng tinh thần chủ động tiên phong, HDBank được lựa chọn tham gia nhận chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng yếu kém, góp phần ổn định của hệ thống ngân hàng.

HDBank đã thông qua chủ trương tham gia thực hiện việc tái cơ cấu một tổ chức tín dụng theo hình thức nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại cổ phần được kiểm soát đặc biệt. HDBank được biết đến là ngân hàng thực hiện thành công hai dự án M&A, bao gồm sáp nhập một ngân hàng thương mại cổ phần và mua lại một công ty tài chính. 

Năm 2013, HDBank đã sáp nhập Đại Á Bank và hoàn tất quá trình kết nối, hợp nhất hệ thống công nghệ thông tin trong thời gian kỷ lục chỉ 4 tháng, đồng thời đảm bảo giao dịch an toàn, thông suốt cho mọi khách hàng, mang lại đời sống và môi trường làm việc tốt hơn cho người lao động. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, kế hoạch nhận chuyển giao bắt buộc này có ý nghĩa tích cực về dài hạn đối với HDBank. Kết thúc 6 tháng đầu năm, HDBank tiếp tục giữ vững tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng, với lợi nhuận trước tăng 26,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 54% kế hoạch năm, tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp nhất toàn ngành.

Thực hiện : Hà Lan