Tài khoản Google không hoạt động sẽ bị xóa

Từ cuối tuần này, Google bắt đầu tiến hành xóa những tài khoản không hoạt động trong vòng ít nhất hai năm.

Google cho biết việc xóa tài khoản sẽ diễn ra từ ngày 1/12. Theo đó, những tài khoản được tạo nhưng sau đó người dùng không bao giờ truy cập lại sẽ bị loại khỏi hệ thống đầu tiên. Tiếp đến là các tài khoản không được mở trong ít nhất hai năm. Những dịch vụ Google liên kết với tài khoản như Gmail, Docs, Drive hay Photos cũng bị xóa sổ theo. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam