Tại sao không thiết kế một chương trình thay vì 3 chương trình để đảm bảo tính tổng thể?

Sáng 30/10, tranh luận với đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga về xác định trách nhiệm trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia, đại biểu Nguyễn Công Long cho rằng, trong dự thảo Nghị quyết đã có nêu xác định rõ trách nhiệm của Chính phủ, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia, các Bộ chủ quản…

Đại biểu Nguyễn Công Long cho rằng, trách nhiệm của Chính phủ và các Bộ, ngành đã rõ, tuy nhiên đây là một chương trình lớn, đại biểu đề nghị cũng cần làm rõ trách nhiệm của Quốc hội về việc thiết kế chương trình. Đại biểu đặt câu hỏi tại sao không thiết kế cùng một chương trình thay vì 3 chương trình để đảm bảo tính tổng thể? Thiết kế chương trình một cách khoa học hơn?

Đại biểu mong rằng trong dự thảo Nghị quyết, Quốc hội cũng thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc hoạch định và xây dựng chính sách này.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam