Tại sao lại thế?: Rủi ro giao dịch tài sản bằng giấy tờ viết tay (Phần 2)

Trong nhiều trường hợp, pháp luật quy định các giao dịch mua bán, tặng cho, thừa kế tài sản, đặc biệt là các tài sản có giá trị lớn như đất đai, nhà cửa, phương tiện giao thông… phải thực hiện theo những hình thức nhất định như lập thành văn bản, có sự công chứng, chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có rất nhiều giao dịch thông qua hình thức lập văn bản viết tay, thậm chí còn không có người làm chứng ký trên đó. Những giao dịch này tiềm ẩn rủi ro nhất định, nhất là khi có tranh chấp xảy ra, sẽ rất khó cho cơ quan chức năng giải quyết. 

Cùng bàn luận về vấn đề này trong chương trình “Tại sao lại thế?: Rủi ro giao dịch tài sản bằng giấy tờ viết tay” với sự tham gia của TS. Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam