Tái thẩm định công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Đoàn chuyên gia nước ngoài sẽ tiến hành thẩm định thực địa tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đến hết ngày 30/6.

Sau 4 năm đạt danh hiệu, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đã bước đầu xây dựng hệ thống cơ sở vật chất trên 3 tuyến du lịch trải nghiệm địa chất, thực hiện việc bảo tồn cảnh quan, giá trị địa chất, văn hóa, các kế hoạch nhằm cải thiện sinh kế cho người dân, đặc biệt với các hoạt động truyền thông quảng bá, giáo dục, môi trường, liên kết du lịch và hợp tác quốc tế, tham gia các hoạt động mạng lưới Công viên địa chất… Kết quả của đợt tái thẩm định sẽ được Hội đồng Côngviên địa chất toàn cầu thảo luận và biểu quyết vào tháng 11/2023. Thông báo chính thức sẽ gửi về tỉnh trong khoảng quý I/2024.