Tầm nhìn mới trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội

Tại Kỳ họp thứ 7 vừa qua, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Cùng với đó, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Quốc hội cho ý kiến để chuẩn bị trình Thủ tướng phê duyệt với mục tiêu tạo mọi điều kiện để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững.

Quy hoạch Thủ đô và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô có vai trò, ý nghĩa quan trọng, tạo lập không gian phát triển mới, động lực mới và giá trị mới để xây dựng Thủ đô trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; Phát triển nhanh, bền vững, tạo sức lan toả; Góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Với lợi thế vị trí đặc biệt, qua nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, đến nay, Hà Nội là một trong 17 thủ đô lớn nhất thế giới với nhiều lợi thế về địa chính trị, địa kinh tế, cảnh quan thiên nhiên. Trên cơ sở kế thừa các đồ án quy hoạch qua các thời kỳ, hai bản Quy hoạch Thủ đô và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô lần này đã điều chỉnh các định hướng phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với thực tiễn.

Với những cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội trong Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7; sự phối hợp liên vùng; sự quyết tâm hành động vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thuận, tham gia của nhân dân và sự ủng hộ của Quốc hội; Chính phủ, các Bộ, ban, ngành, Hà Nội quyết tâm hoàn thành khát vọng xây dựng Thủ đô phát triển “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Hoàng Hương -

Minh Công