Tận dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI một cách hiệu quả nhưng thận trọng

Phát biểu tại Phiên thảo luận ngày 16/9 của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, tập trung vào vai trò của các nghị viện và nghị sĩ trẻ trong việc thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ và toàn cầu hóa, ông Andy Williamson - Nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm đổi mới Nghị viện của IPU cho rằng, cần cân bằng, giảm thiểu rủi ro của công nghệ số mang lại, có thể đề cập thêm về ảnh hưởng của công cụ này đối với hoạt động nghị viện. Cần làm rõ những điều này có ý nghĩa như nào đối với nghị viện, nghị sĩ; cần có giải pháp quản lý được sự thay đổi nhanh chóng của môi trường số.

Trao đổi về thông tin sai lệch, thông tin giả, trí tuệ nhân tạo và những hệ luỵ vấn đề này mang lại, ông Andy Williamson cho rằng cần tận dụng tối đa hiệu quả những công nghệ này mang lại nhưng với thái độ thận trọng. Đặc biệt, trong những năm gần đây, sự bùng nổ của mạng xã hội đã mang lại cho từng cá nhân những lợi ích to lớn về liên kết xã hội. Trong đại dịch Covid-19, mạng xã hội trở thành công cụ quan trọng để kết nối và duy trì liên kết xã hội. Về mặt công việc, đây là công cụ được sử dụng nhiều hơn, với tốc độ nhanh hơn rất nhiều trong quá khứ....

Ông Andy Williamson cho biết, năm 2019, không có nghị viện nào tổ chức họp trực tuyến kết hợp với trực tiếp, chỉ có một số nghị viện sử dụng công nghệ số trong hoạt động Uỷ ban của mình. Vào năm 2020, 20221 và 2022, nhiều nghị viện đã chuyển họp với hình thức kết hợp, từ đó có thể tổ chức những buổi họp mà có một số nghị sĩ tham gia bằng nền tảng trực tuyến. Như vậy, công cụ số đã làm thay đổi cách vận hành của các nghị viện. Đây là sự thay đổi rõ rệt trong thời gian rất ngắn, nhưng sự thay đổi đó, với sự bùng nổ của mạng xã hội cũng mang lại rủi ro về thông tin sai lệch, thông tin giả cùng những hành vi bắt nạt trên mạng xã hội. Muốn tiếp tục duy trì và sử dụng hiệu quả công cụ này thì cần duy trì được giá trị sử dụng cho từng cá nhân, cho các nghị sĩ,... 

Theo ông Andy Williamson, cần có quy trình pháp lý, những quy định cần thiết để ứng phó đối với những hành vi như vậy trên mạng xã hội, đặc biệt đối với những người đại diện công chúng. Mặt khác, phụ nữ là những người chịu nhiều hành vi bắt nạt trên mạng xã hội hơn nam giới nên cần phải làm nhiều hơn để giải quyết được vấn đề này. Trong vai trò nghị sĩ, cần phải có những công cụ pháp lý cần thiết, nâng cao nhận thức của người dân.