Tăng cường công tác phối hợp hoạt động giữa Uỷ ban Pháp luật và Bộ Nội vụ

Nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp theo tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, chiều nay 8/4, Thường trực Ủy ban Pháp luật và lãnh đạo Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc để bàn về công tác phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2022 và nhiệm kỳ khóa 15 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuộc trách nhiệm của Ủy ban Pháp luật và Bộ Nội vụ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng khẳng định, cuộc làm việc giữa Thường trực Ủy ban Pháp luật và lãnh đạo Bộ Nội vụ là tiền đề quan trọng để triển khai tốt các nhiệm vụ chủ trì, tham mưu của Thường trực Ủy ban trong năm 2022, cũng như trong nhiệm kỳ quốc hội Khóa XV. Với sự chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, từ đầu nhiệm kỳ Khóa XV đến nay, các công việc thuộc phạm vi phụ trách của Ủy ban Pháp luật, với phạm vi trách nhiệm của Bộ Nội vụ đều được triển khai thuận lợi.

Với tinh thần trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, các thành viên Ủy ban Pháp luật và lãnh đạo Bộ Nội vụ đã thống nhất quan điểm, xác định một số giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả của quá trình triển khai các nhiệm về hoàn thiện chính sách, pháp luật; triển khai giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đặc biệt, hai bên cũng thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình tham mưu, chuẩn bị các nội dung làm việc cho Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, bên cạnh các nhiệm vụ quan trọng để thực thi chủ trương, chính sách của Đảng như tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã… Bộ Nội vụ được giao chủ trì tham mưu xây dựng nhiều văn bản luật khó, nhiều vấn đề mới; sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Do vậy, Bộ Nội vụ xác định công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mình tại nhiệm kỳ Khóa XV. Bộ trưởng mong muốn tăng cường công tác phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật để xử lý hiệu quả các vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng các dự án luật.

Thực hiện : Thùy Linh Quang Sỹ