Tăng cường gắn kết giữa cơ quan dân cử trung ương với địa phương

Tiếp nối tinh thần đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khoá 15, hoạt động của Hội đồng nhân dân trong năm 2023 càng được quan tâm, chú trọng, thông qua sự chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Nhìn lại năm 2023 có thể thấy, chính sự gắn kết, hành động, lan tỏa mạnh mẽ giữa một Quốc hội đổi mới, dân chủ, hiệu lực, hiệu quả với Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố linh hoạt, thích ứng, sâu sát, đã đem lại nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt nhiệm vụ; tạo thành sức mạnh to lớn, vững chắc mang tính hệ thống của cơ quan dân cử, vì mục tiêu tối thượng phục vụ nhân dân, phát triển đất nước.

TĂNG CƯỜNG GẮN KẾT GIỮA CƠ QUAN DÂN CỬ TRUNG ƯƠNG VỚI ĐỊA PHƯƠNG 

 Năm 2023, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng phải thực hiện là lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu và phê chuẩn. Đây là lần lấy phiếu tín nhiệm duy nhất trong nhiệm kỳ, góp phần đánh giá về uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”.  Để bảo đảm, thống nhất đồng bộ với Quy định 96 của Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. 

  Dưới sự quan tâm, hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, bám sát các quy định, trong Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, nên thời gian qua hoạt động giám sát của HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND cũng như cá nhân mỗi đại biểu đã có nhiều cải tiến, đạt kết quả tích cực; bảo đảm cho hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương đạt hiệu quả, minh bạch.

     Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội khoá XVI, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu, sâu sát, quyết liệt, thực chất, hiệu quả của HĐND cả nước. Từ đó mà các điểm nghẽn được tháo gỡ, các nguồn lực được khơi thông để địa phương phát triển, đóng góp vào kết quả chung của cả nước.

 Năm 2024, tiếp nối những kết quả đạt được, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ sát sao hơn nữa trong chỉ đạo, hướng dẫn  hoạt động của Hội đồng Nhân dân, giúp các địa phương phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động thích ứng, linh hoạt, sáng tạo, tạo đột phá cho các địa phương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng chỉ đạo sớm hoàn thành hướng dẫn về Quy chế mẫu hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố, tiếp tục cụ thể hóa các hoạt động trong thực tiễn của các tỉnh, thành phố. Để phát huy hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, khắc họa đậm nét hình ảnh cơ quan dân cử đến gần hơn với các tầng lớp Nhân dân.

NỖ LỰC ĐỔI MỚI VÌ NHÂN DÂN 

Nếu như năm 2022, Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND lần thứ nhất đã chỉ ra hàng loạt hoạt động chưa xứng tầm như hoạt động chất vấn, tỷ lệ kiến nghị cử tri hay giám sát vẫn còn hình thức thì năm 2023, những tồn tại trên đã được nhiều địa phương, khắc phục đáng kể. Đặc biệt các đại biểu HĐND đã tích cực phối hợp, tham gia các đoàn giám sát của Quốc hội, góp thêm tiếng nói từ cơ sở để ban hành các quyết sách, cơ chế đặc thù, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, khơi thông và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực… Ghi nhận về những đổi mới toàn diện đang lan tỏa ở HĐND cấp tỉnh thời gian qua. 

Năm 2023 là năm HĐND cấp tỉnh liên tiếp thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ, nỗ lực đổi mới thể hiện ở các hoạt động như giám sát, tái giám sát hay ban hành nghị quyết. Rất nhiều hoạt động lần đầu tiên được tổ chức thực hiện đã cho thấy vai trò, trách nhiệm của HĐND, đại biểu HĐND ngày càng rõ nét, gần dân, hiểu dân và vì dân.
Sự đổi mới rõ nét nhất, được cử tri nhân dân “tiếp nhận” nhanh nhất chính là hoạt động chất vấn tại các kỳ họp HĐND. “Hỏi nhanh, đáp gọn”, thẳng thắn, sâu sát và trách nhiệm – giám sát đi tới tận cùng vấn đề, qua đó nhận diện những tồn tại vướng mắc trong quản lý, điều hành của mỗi tỉnh, thành phố.

Giữ “lời hứa” và trách nhiệm với cử tri, nỗ lực đổi mới vì nhân dân, chủ động thích ứng, linh hoạt, sáng tạo, không chỉ cử tri nhân dân mà ngay các đại biểu dân cử cũng đang kỳ vọng hơn nữa về những đột phá trong hoạt động của HĐND trong năm 2024 này khi có sự đồng hành sâu sát hơn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự quan tâm của Quốc hội.

Dương Dung -

Vũ Hiếu