Tăng cường gắn kết giữa Quốc hội với Hội đồng nhân dân các cấp

Sáng 5/7, Ban Công tác Đại biểu đã tổ chức Hội thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án của Đảng Đoàn Quốc hội về “Tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của UBTVQH đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, tăng cường sự gắn kết các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội với Hội đồng nhân dân các cấp”.

Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh chủ trì hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Hội đồng nhân dân 16 tỉnh thành phố phía Bắc và các cơ quan liên quan. 

Theo Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, từ đầu năm đến nay, UBTVQH đã tổ chức nhiều hội nghị tổng kết về tổ chức và hoạt động của HĐND và hội nghị thường trực HĐND ở 6 khu vực trên cả nước. Với nhiều ý kiến từ các địa phương về nhiều nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của HĐND, trong đó, đề cập đến nội dung cần làm rõ mối quan hệ giữa UBTVQH với HĐND. Trưởng ban công tác đại biểu nhấn mạnh từ những câu chuyện thực tế tại một số địa phương và từ những căn cứ pháp lý, cần phải có những văn bản để mối quan hệ giữa Quốc hội với HĐND các địa phương được gắn kết chặt chẽ hơn, hướng tới mục tiêu cuối cùng là hiệu quả.

Tại hội thảo, một số đại biểu cho rằng, hiên nay, việc phối hợp và triển khai thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề của Quốc hội, UBTVQH tại một số tỉnh, thành còn thiếu tích cực, lập và gửi báo cáo giám sát chậm, chất lượng báo cáo còn hạn chế. Việc đôn đốc, theo dõi kết quả giải quyết, khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân và cử tri còn bất cập, chậm, hiệu quả chưa cao, chủ yếu là chuyển đơn; công tác tiếp công dân, đôn đốc, giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn chủ yếu do đại biểu chuyên trách thực hiện… Do vậy các đại biểu đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án,  qua đó làm cơ sở căn cứ nhằm thực hiện hiệu quả, nâng cao sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của UBTVQH đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, tăng cường sự gắn kết các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội với Hội đồng nhân dân các cấp.

Thực hiện : Lê Phương Ngô Trang Như Huỳnh