Tăng cường hợp tác trường đại học và doanh nghiệp

Tọa đàm “Vai trò của hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học - Doanh Nghiệp trong bối cảnh Chuyển Đổi Số và Chuyển Đổi Xanh” được tổ chức với sự phối hợp của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, Đại sứ quán Italia tại Việt Nam, Đại học Salento.

Sự kiện là diễn đàn để các chuyên gia, học giả và các nhà hoạch định chính sách của Italia và Việt Nam trao đổi các ý tưởng và kinh nghiệm thực tiễn về kinh nghiệm đào tạo, giáo dục cũng như quan hệ kinh tế  của 2 quốc gia.

Tọa đàm nhằm mục đích tăng cường trao đổi giữa các chuyên gia hàng đầu, học giả và nhà hoạch định chính sách về xu hướng giáo dục đại học hiện đại trong bối cảnh chuyển đổi số, tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Italia đối với đổi mới, hợp tác và phát triển giáo dục đại học tại Việt Nam - Italia, đặc biệt là dịp để các cơ sở đào tạo giáo dục Việt Nam – Italia trao đổi về các dự án nghiên cứu chung, trao đổi sinh viên, giảng viên giữa các cơ sở đào tạo hai quốc gia.

Các chủ đề thảo luận chính bao gồm: vai trò và các hoạt động kết nối của các tổ chức trong việc  thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đỏi số; hợp tác giữa các doanh nghiệp và trường đại học….Tọa đàm góp phần tạo lập cơ chế kết nối và lan tỏa quốc tế đối với các các hoạt động kết nối của sinh viên hai trường: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Đại học Salento nói riêng và của sinh viên Việt Nam và Italia nói chung.

Đây cũng là dịp để hai bên chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong việc hỗ trợ hoạt động hợp tác, quản lý đổi mới, sáng tạo, và phát triển các ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học, những cách thức và giải pháp hai quốc gia đã triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các trường đại học, các sinh viên trong việc mở rộng cơ hội học tập, thực tập, tìm kiếm việc làm đáp ứng các tiêu chuẩn cao, hiện đại của môi trường quốc tế.

 

Phan Hằng