Tăng cường hướng dẫn đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Chiều 29/6, Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; tăng cường sự gắn kết các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp” đã tổ chức phiên họp cùng Tổ biên tập và các chuyên gia.

Tại phiên họp, các đại biểu đưa ra quan điểm về sự phù hợp của các giải pháp đã nêu trong Đề án với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Nhiều ý kiến đề nghị cần xác định đầy đủ, cụ thể trách nhiệm của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong việc chỉ đạo và giám sát, hướng dẫn đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Hội đồng nhân dân các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, các đại biểu cũng cho ý kiến về sản phẩm của Đề án, bên cạnh Kết luận của Đảng đoàn Quốc hội, có cần thiết xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Đề án hay không? Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến nhằm đảm bảo sản phẩm của Đề án đạt hiệu quả cao, rõ trách nhiệm, rõ nội dung trong việc triển khai thực hiện. 

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, đầy tinh thần trách nhiệm và giàu tính thực tiễn của các đại biểu, chuyên gia, nhà nghiên cứu, đồng thời đề nghị Tổ biên tập xây dựng Đề án nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến đưa ra, rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ từ quan điểm đến cách thức thể hiện. Trưởng Ban Công tác đại biểu cũng đề nghị các chuyên gia, nhà nghiên cứu tiếp tục gửi thêm ý kiến qua văn bản, tích cực trao đổi, chia sẻ, kiến nghị để Đề án ngày một hoàn thiện, bảo đảm hiệu quả cao, rõ trách nhiệm, rõ nội dung trong việc triển khai thực hiện.

Thực hiện : Ngô Trang Như Quỳnh