Tăng cường kết nối mạng lưới Nghị sĩ trẻ trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ

Trong khuôn khổ Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9, chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thuý Anh, Chủ tịch phân ban Việt Nam của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ APF, có buổi tiếp Chủ tịch mạng lưới nghị sĩ trẻ APF Pascal Sawa.

Chủ nhiệm Uỷ ban xã hội Nguyễn Thuý Anh cho biết: chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua đổi mới sáng tạo” của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 hết sức thiết thực đối với Cộng đồng pháp ngữ. Bà Nguyễn Thuý Anh đánh giá cao sự tham gia tích cực của các nghị sĩ trẻ, trong đó có Chủ tịch mạng lưới nghị sĩ trẻ là đại diện của vùng Châu Á - Thái Bình Dương, khẳng định sự tham gia của giới trẻ trong khu vực đối với các hoạt động của Liên minh nghị viện pháp ngữ nói riêng và Cộng động pháp ngữ nói chung. Chủ tịch mạng lưới nghị sĩ trẻ cua Liên minh nghị viện Pháp ngữ cho biết việc tham gia đóng góp ý kiến của cá nghị sỹ trẻ đã thể hiện trọng trách của thế hệ tương lai ở Quốc gia trong hoạch định, hoàn thiện chính sách, pháp luật nói chung và về chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững nói riêng.  Ông Pascal Sawa cũng trao đổi các nội dung liên quan đến hoạt động của Mạng lưới nghị sĩ trẻ trong Liên minh Nghị viện pháp ngữ. Trong đó, nhấn mạnh việc tăng cường kết nối và đào tạo cho các nghị sĩ trẻ trong Cộng đồng Pháp ngữ.

Thanh Nga -

Ngọc Tuấn