Tăng cường nuôi trồng thuỷ sản, hạn chế khai thác tự nhiên

Ngày 26/8, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo “Giải pháp tăng cường thực thi chính sách pháp luật về quản lý môi trường nuôi, chế biến thuỷ sản và kiểm soát khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định” do Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức.

 Một trong những thông tin đáng chú ý được đưa ra tại Hội thảo là đội ngũ quản lý ngành thuỷ sản tại các địa phương cần thực sự am hiểu sâu sắc về pháp luật để làm hậu phương cho ngư dân. 

Về chống khai thác trái phép, một số ý kiến tại hội thảo cho rằng, các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định khá đầy đủ và hoàn thiện. Song nguồn kinh phí cũng như số lượng, chất lượng nguồn lực để tổ chức thực hiện quản lý ngành thuỷ sản mới là điều cần quan tâm.

Ông BÙI THANH TÙNG, Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng: “Chắc là phải kiến nghị mạnh về vai trò của Chính phủ và chính quyền địa phương từ khâu am hiểu luật pháp cho đến tổ chức triển khai luật pháp. Chứ nhiều khi Luật anh em mình ban hành rất nhiều, Quốc hội rất quan tâm, các Bộ ngành trung ương quan tâm để đưa nhiều chính sách mới nhưng mà thực tế triển khai, mức độ am hiểu, mức độ quyết liệt trong phổ biến, áp dụng pháp luật ở địa phương hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề.” 

Xu thế của thế giới yêu cầu phải truy xuất nguồn gốc nuôi trồng và khai thác thuỷ sản ngày càng chặt chẽ. Do đó, Việt Nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện 4 nhóm khuyến nghị của EC về: hoàn thiện khung pháp lý; theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá; chứng nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thuỷ sản từ khai thác; thực thi pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về trách nhiệm khai thác nguồn lợi thuỷ sản xa bờ.

PGS.TS NGUYỄN CHU HỒI, Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghề cá Việt Nam: “Như vậy ta phải điều chỉnh đối tượng là ngư dân nhưng đồng thời phải điều chỉnh luôn những yếu tố, hành vi của những đối tượng nào tác động vào ngư dân. Có hành động không? Hay chỉ cấm, rồi bắt, rồi ngăn cản, rồi có những tỉnh còn đưa ra gợi ý là giữ tàu.” 

Do đó, một số ý kiến cho rằng, đã đến lúc phải quan tâm hơn nữa đến công tác nuôi trồng thuỷ sản, hạn chế khai thác tự nhiên. Tổ chức rà soát, đơn giản hoá thủ tục về giao khu vực biển, đánh giá tác động môi trường và triển khai thực hiện các quy định về giao khu vực để nuôi trồng thuỷ sản cho người dân, doanh nghiệp. Đưa việc nuôi trồng từ gần bờ ra xa bờ. Sớm trình Quy hoạch không gian biển quốc gia, xác định ranh giới khu vực biển tại các đảo để đảm bảo an toàn cho ngư dân khi khai thác xa bờ. 

Mỹ Phượng