Tăng cường phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy công an Trung ương

Chiều 24/03, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc của Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau về các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội do Bộ Công an chủ trì soạn thảo; việc thực hiện quy chế phối hợp và đề xuất trong công tác tham mưu, xây dựng pháp luật về lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội và Bộ Công an.

Theo đại diện Đảng ủy Công an Trung ương, xác định công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm Bộ Công an đều xây dựng Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; giao cụ thể cho các đơn vị. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sắp tới, Bộ Công an chủ trì soạn thảo, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua dự án Luật Cảnh sát cơ động và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét cho ý kiến đối với 2 dự án Luật gồm: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ngoài ra, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Luật Công an nhân dân, trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội.

Bộ Công an đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về giám sát chuyên đề, chất vấn…Công tác phối hợp giữa Bộ Công an với các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội cơ bản bảo đảm chặt chẽ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Hiện nay, Bộ Công an đã ký 3 quy chế phối hợp với Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Quốc phòng và An ninh và Văn phòng Quốc hội.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tham mưu, phục vụ các hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đề xuất, kiến nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự. Đề nghị các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong quá trình thẩm tra hồ sơ đề nghị xây dựng, hồ sơ dự án Luật và trong quá trình tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội bảo đảm chất lượng, tiến độ; tiếp tục tổ chức giám sát tối cao các chuyên đề về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Đề xuất, kiến nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo: Đối với các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội đã ký Quy chế phối hợp với Bộ Công an cần bám sát vào các nội dung trong quy chế phối hợp xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để đảm bảo các hoạt động phối hợp được để triển khai thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Đối với các Ủy ban chưa ký Quy chế phối hợp với Bộ Công an, đề nghị rà soát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên phối hợp với Bộ Công an; căn cứ tình hình, kết quả công tác để tham mưu lãnh đạo Quốc hội chỉ đạo ký Quy chế phối hợp nếu thấy cần thiết. 

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội có 3 chức năng quan trọng đã được Hiến định, bao trùm lên là mối quan hệ căn cơ, gắn kết nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế - xã hội và ngược lại. Lực lượng Công an là lực lượng trong lực lượng vũ trang nhân dân, là “thanh bảo kiếm” của Đảng, Nhà nước. Theo Hiến pháp, pháp luật nói chung, theo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mới đây nhất là Nghị quyết 12/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhiệm vụ xây dựng pháp luật, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật là nhiệm vụ rất quan trong công tác của Quốc hội nói chung và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Tại kỳ họp Quốc hội thứ 3 tới đây, có một số nhiệm vụ xây dựng pháp luật liên quan trực tiếp đến Bộ Công an. Do vậy, sẽ có  Quy chế chế phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy Công an Trung ương để việc phối hợp có tầm bao quát lớn hơn. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trên tinh thần chủ động từ sớm từ xa, chuẩn bị kỹ lưỡng, những vấn đề đưa ra thảo luận tại Quốc hội, nhất là lĩnh vực quốc phòng an ninh là lĩnh vực trọng yếu, càng phải chuẩn bị kỹ lưỡng để hoàn thành tốt đẹp theo yêu cầu đề ra.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về một số nội dung trong các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến, xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 3; Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Một số đề xuất với Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong công tác tham mưu, xây dựng pháp luật của Bộ Công an, nhất là trong việc xây dựng các quy định liên quan tới lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Thực hiện : Khắc Phục Anh Đức