Tăng cường tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025

Chiều 05/04, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh HTX Việt Nam. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự buổi lễ.

Những năm qua, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh HTX Việt Nam góp phần đưa kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển cả về số lượng và chất lượng. 

Tính đến hết năm 2021, cả nước có gần 27.400 HTX, gần 1.200 Quỹ Tín dụng nhân dân... thu hút gần 7 triệu thành viên, tác động đến hơn 30 triệu người dân. 

Giai đoạn này, hai cơ quan sẽ tập trung phối hợp nghiên cứu, triển khai thực hiện chủ trương về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, HTX; vận động phát triển các mô hình kiểu mới, nhất là mô hình phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm và các điển hình tiên tiến.

Nhật Huy