Tăng hiệu quả các biện pháp cấm tiếp xúc trong phòng chống bạo lực gia đình

Thời gian qua các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người có hành vi bạo lực gia đình hiệu quả chưa cao, dẫn đến số vụ bạo lực gia đình vẫn gia tăng. Do vậy các đại biểu cho rằng các biện pháp cấm tiếp xúc trong luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi) là cần thiết. Tuy nhiên làm sao để đảm bảo tính khả thi cao cho việc áp dụng biện pháp này là việc cần bàn.

Cho ý kiến về biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, một số đại biểu cho rằng, việc sửa đổi các quy định về biện pháp này là cần thiết. Song, Luật không quy định rõ ai là người phải ra khỏi chỗ ở khi áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc, vì thế lại gây khó cho nạn nhân bạo lực gia đình.

Bà NGUYỄN TRẦN PHƯỢNG TRÂN, Đại biểu Quốc hội Thành Phố Hồ Chí Minh: “ bổ sung vào khoản 1 Điều 11 dự thảo Luật quy định quyền của người bị bạo lực gia đình là được lựa chọn chỗ ở là chính ngôi nhà của họ trong trường hợp áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc giữa người có hành vi bạo lực gia đình và người bị bạo lực gia đình." 

Một số đại biểu cũng cho rằng thời gian cấm tiếp xúc theo quy định của dự thảo luật chỉ có 3 ngày là chưa phù hợp, không tạo được an toàn cho người bị bạo lực gia đình cũng như người tố giác, cung cấp thông tin. Đặc biệt, với quy định người bị cấm tiếp xúc phải giữ khoảng cách với người bị bạo lực gia đình tối thiểu 50m, trường hợp có vật ngăn cách đảm bảo an toàn cho người bị bạo lực gia đình thì không giới hạn khoảng cách đại biểu cho rằng quy định này rất khó khả thi.

Bà ĐOÀN THỊ THANH MAI, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên: “đề nghị đánh giá tinh khả thi 50m trở lên..quy định như vậy k rõ ràng nhất là cơ chế cấm tiếp xúc chưa đủ mạnh ..”

Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn 2009 - 2021, tổng số vụ bạo lực gia đình đã phát hiện trên cả nước là trên 324.600 vụ. Vấn nạn bạo lực gia đình đang có xu hướng trầm trọng, phức tạp hơn, đã và đang để lại hậu quả thương tâm cho nhiều gia đình, gây thiệt hại lớn đối với toàn xã hội./.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam