Tăng kiểm dịch thực vật doanh nghiệp ngành điều

Trong bối cảnh sản xuất, xuất khẩu vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp cho rằng việc kiểm dịch cần linh hoạt với từng nhóm hàng nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp.

Theo Cục Bảo vệ thực vật, quy trình kiểm dịch thực vật xuất khẩu là bắt buộc đối với cả mặt hàng nhập và xuất để ngăn chặn sinh vật gây hại trên sản phẩm. Cục dự tính đề xuất Bộ Nông nghiệp đưa điều nhân ra khỏi danh mục kiểm dịch; triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát hiệu quả sản phẩm xuất nhập khẩu, nhưng vẫn đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Giám sát và kiểm tra hàng nông sản trước khi xuất đi là một giải pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn mối nguy, có thể dẫn đến tình trạng hàng hóa bị trả về, bị cảnh báo hoặc bị nước nhập khẩu tạm dừng. Với việc ứng dụng công nghệ tiến tiến sẽ giúp tinh giản tối đa những thủ tục rườm rà không cần thiết, giảm thời gian, chi phí, khuyến khích doanh nghiệp tích cực tham gia xuất khẩu.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam