Tăng ngân sách nhà nước để nâng chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Để hoàn thành sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp nhân lực có kỹ năng cho lực lượng lao động Việt Nam, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp cho rằng, cần bố trí nguồn ngân sách nhà nước cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp hợp lý hơn để có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả và chất lượng đào tạo trong thời gian tới.