Tăng số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Sáng 18/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). Chiều 18/6, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dược; Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).

Cùng với sự phát triển của đất nước, số đoàn viên công đoàn không ngừng tăng. Hiện nay các cán bộ công đoàn cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, biên chế ngày càng giảm. Đây là một trong những khó khăn ảnh hưởng đến các phong trào, hoạt động của tổ chức công đoàn. Đây cũng là một trong những nội dung được thảo luận, lấy ý kiến trong chương trình Kỳ họp Quốc hội về Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) diễn ra vào sáng 18/6. 

Tranh thủ giờ làm để phổ biến nội dung liên quan đến hoạt động công đoàn sắp tới, chị Ngát đã quá quen với việc tận dụng thời gian “một công đôi việc” như thế này. 

Số liệu thực tế cho thấy: số lượng đoàn viên công đoàn ngày càng tăng nhưng biên chế đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách lại giảm. Hiện trung bình một cán bộ công đoàn chuyên trách phải quản lý hơn 1.000 đoàn viên rất khó để đảm bảo các nhiệm vụ mà công đoàn đặt ra.

Dự thảo Luật Công đoàn lần này đã bổ sung quy định bảo đảm về tổ chức, cán bộ theo hướng: “Cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”. Điều này được đánh giá là rất phù hợp với thực tế.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Ngô Trang -

Thảo Nguyên -

Đào Nghĩa