Tăng tính chủ động cho địa phương trong định giá khởi điểm đấu giá đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 73, trong đó cho phép UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW uỷ quyền cho UBND cấp huyện xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Quyết định này được cho là sẽ tăng tính chủ động cho địa phương, giúp đẩy nhanh quá trình định giá đất, đấu giá đất để thu tiền sử dụng đất của địa phương.

Thực tế, tại Hà Nội, từ giữa năm ngoái, thành phố đã uỷ quyền cho các huyện xác định giá khởi điểm đấu giá đất. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng với các khu đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng, chủ yếu là những mảnh đất xen kẹt, nhỏ lẻ. Còn những khu đất trên 30 tỷ vẫn đang do TP định giá khởi điểm và mất khá nhiều thời gian.

Nghị quyết 73 của chính phủ cho phép tỉnh được ủy quyền cho huyện định giá đất, không còn giới hạn về giá trị thửa đất, được kỳ vọng sẽ đưa giá khởi điểm đấu giá về sát với thực tế hơn, từ đó giúp đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất.

Như vậy, nghị quyết 73 đã mở đường, khơi thông vướng mắc trong việc định giá đất. Hiện các huyện chỉ còn chờ thành phố ban hành quyết định uỷ quyền thực hiện.

Quy định mới này cũng đồng thời cho phép UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thực hiện uỷ quyền cho UBND huyện quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

Hằng Nga