Tăng tốc hoàn thiện các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024

Luật Đất đai 2024 dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2025. Tuy nhiên, để tháo gỡ nhanh chóng những vướng mắc từ thực tiễn, các Bộ ngành đang khẩn trương soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này; đặt mục tiêu ban hành sớm và trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7 năm nay. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành nhằm rà soát tiến độ soạn thảo các Nghị định này.

 Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng 6 Nghị định, trong đó “Nghị định hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật đất đai” có nhiều điều khoản nhất, hướng dẫn 51 điều giao Chính phủ quy định – đã hoàn thành soạn thảo và xin ý kiến rộng rãi. Các dự thảo Nghị định còn lại cũng đều đã hoàn tất các quy trình; đang chờ thẩm tra của Bộ Tư pháp. Dự kiến trình Chính phủ vào đầu tháng 5, sẵn sàng để Chính phủ xem xét, ban hành và kịp thời có hiệu lực vào 1/7. Bộ Tài chính cũng cho biết đã hoàn thành soạn thảo 2 Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất và phát triển quỹ đất, sẵn sàng để trình Chính phủ trước 10/5.

Riêng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2 Nghị định được giao ban hành mới được đưa ra lấy ý kiến từ 8/4. Vì vậy, việc hoàn thiện dự thảo Nghị định có thể kéo dài đến 8/6. Để đảm bảo các Nghị định có thể áp dụng từ 1/7 năm nay, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ NN&PTNT khẩn trương hoàn thiện thủ tục, có thể xin rút gọn về thời hạn có hiệu lực của các điều khoản.

Đỗ Minh -

Thế Anh