Tăng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân

Năm 2023, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,35% (vượt 0,15% so với yêu cầu của Chính phủ) tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân. Số tiền chậm đóng BH: chiếm 2,69% số phải thu, thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây. Đây là những kết quả nổi bật của ngành Bảo hiển xã hội được đưa ra tại Hội nghị triển khai công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo hội nghị.

Tính đến hết năm 2023, tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm xã hội của cả nước đạt khoảng 39,25%, vượt 1,42% so với mục tiêu giai đoạn đến năm 2025 tại Nghị quyết số 28 của BCH Trung ương. Tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp đạt gần 31,6% với 14,7 triệu người. Đây cũng là năm cả nước có hơn 174,8 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng trên 23,4 triệu lượt so với năm 2022; số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khoảng 124,3 nghìn tỷ đồng; giải quyết cho hơn 13 triệu người hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, đến nay 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân...
Hội nghị đã có nhiều tham luận, làm rõ bức tranh toàn cảnh về tình hình tổ chức thực hiện BHXH, BHYT năm 2023, tập trung vào các mảng nghiệp vụ quan trọng, các giải pháp hiệu quả đã được triển khai trong thực tiễn...  

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Ngô Trang -

Nhật Huy