Tạo cơ chế cho tổ chức trung gian phát triển thị trường khoa học công nghệ

Thị trường khoa học và công nghệ bước đầu đã phát huy vai trò cầu nối, gắn kết hoạt động khoa học-công nghệ với sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, vấn đề quan tâm hiện nay là cần xây dựng được những chính sách hỗ trợ phát triển các tổ chức trung gian. Thực hiện hoạt động giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển thị trường khoa học và công nghệ, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội có cuộc làm việc tại thành phố Hải Phòng.

Đại diện Sở Khoa học, Công nghệ thành phố Hải Phòng cho rằng, thị trường nào cũng phải có tổ chức trung gian để đi xa, đi nhanh do đó cần phải hỗ trợ một cách tối đa về cơ chế chính sách.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Bích Hạnh -

Tùng Dương