Tạo cơ chế thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh

Để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều qua 11/9, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp mở rộng nhằm thẩm tra sơ bộ dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Đây là dự án luật theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, việc xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp là cấp bách trước mắt cũng như lâu dài, nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, khả thi để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Hoạt động sản xuất quốc phòng, an ninh có tính chất đặc thù rất cao, gắn với các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, do đó cần phải có các cơ chế, phương pháp đặc biệt. Việc ban hành luật sẽ khắc phục những vướng mắc trong quá trình triển khai pháp luật liên quan. 

Bên cạnh đó, cần có chính sách ưu đãi cho chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; thu hút nhân lực chất lượng cao trong cơ sở công nghiệp quốc phòng, an ninh; có các chính sách đặc thù để thúc đẩy khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, liên doanh liên kết để phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự lực, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng; động viên công nghiệp rộng khắp để chủ động ngăn ngừa từ sớm, từ xa, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục -

Sỹ Cường