Tạo điều kiện cho phạm nhân lao động ngoài trại giam

Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam được thông qua sẽ tạo cơ sở pháp lý để thống nhất tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các trại giam trong công tác tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân trong giai đoạn hiện nay.

Là một trong những phạm nhân trước đây đã được đưa ra ngoài lao động, chị Dương Thị Hồng Nhung vui mừng khi được biết thời gian tới sẽ tiếp tục được tạo điều kiện để lao động, hướng nghiệp bên ngoài trại giam.

Phạm nhân DƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG, Trại giam Ngọc Lý, Bộ Công an: “Bọn em ở trong này cũng được cải tạo, được ban giám thị tạo điều kiện để học các ngành nghề thủ công, nhưng em cảm thấy ngành nghề đó ra xã hội cũng khó xin việc. Còn nếu được tạo điều kiện ra ngoài làm việc thì em nghĩ những ngành nghề đó sẽ phù hợp với bọn em hơn. bởi vì trước đây em cũng được ban giám thị tạo điều kiện cho làm ở khu chăn nuôi thì em thấy nếu tạo điều kiện ra ngoài công việc sẽ tạo điều kiện với bọn em. Sau này về kể cả có không xin được việc làm thì bản thân vẫn tự phát triển được kinh tế bản thân, hộ gia đình, như thế sẽ thực tế hơn.”

Phạm nhân TRIỆU QUỐC TRUNG, Trại giam Ngọc Lý, Bộ Công an: “Trước đây tôi có đi điểm lao động lẻ ở Bắc Giang, khi lao động ở đó ban giám thị rất quan tâm cho chúng tôi học nghề, vừa học nghề vừa lao động. Khi làm 1 thời gian công việc của chúng tôi thuận lợi và trôi chảy thì chúng tôi được trường cao đẳng nghề Yên Thế cấp chứng chỉ. Sau này khi tất cả các phạm nhân hết án về sẽ có công việc để hoàn lương."

Công tác giáo dục cải tạo, lao động, dạy nghề đối với phạm nhân là nội dung trọng tâm trong công tác thi hành án phạt tù. Đây là trách nhiệm của các trại giam nhằm chuẩn bị cho phạm nhân về tâm lý, kỹ năng để chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. 

Đại tá Lã Văn Mỹ, Giám thị trại giam Ngọc Lý, Bộ Công an: “Sau khi được Quốc hội thông qua trại giam chúng tôi được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ và cục chúng tôi sẽ phối hợp với doanh nghiệp, một số doanh nghiệp trước đây đã phối hợp làm rồi sẽ đưa phạm nhân ra để cùng với họ để đưa phạm nhân ra lao động cải tạo làm sao phù hợp với tình hình thực tế hiện nay phù hợp với nghị quyết Quốc hội đã thông qua và tiêu chuẩn bộ Công an cho phép.”

Theo nghị quyết, Phạm nhân tham gia hoạt động lao động, hướng nghiệp, học nghề ngoài trại giam phải trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, được trả một phần công lao động và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2022 và được thực hiện trong 5 năm.

Thực hiện : Thanh Hải Phạm Kiên