Tạo điều kiện tốt nhất cho lựa chọn của học sinh

Trong chuyến kiểm tra công tác thi tốt nghiệp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn yêu cầu ngành giáo dục địa phương cần linh hoạt để tạo điều kiện tốt nhất cho sự lựa chọn của học sinh.

Đại diện tỉnh Quảng Trị đề cập đến một số khó khăn mà ngành giáo dục đang gặp phải, như cơ sở vật chất và thiết bị dạy học còn thiếu, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; thiếu giáo viên bậc tiểu học.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như đảm bảo an toàn, minh bạch cho kỳ thi đang diễn ra, đồng thời nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên thi theo chương trình mới, cần tạo điều kiện tối đa để học sinh phát huy sự lựa chọn môn học.

Ông NGUYỄN KIM SƠN, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Vấn đề của THPT năm nay là năm đầu tiên triển khai cho các học sinh học các tổ hợp môn theo chương trình mới điều này chưa có tiền lệ kinh nghiệm chưa nhiều và hướng dẫn của Bộ thì là một phần chỗ dựa nhưng phía sở cũng có linh hoạt chỉ đạo sát đối với các trường trung học để trên cơ sở những cái chúng ta có thể có về nhân lực, điều kiện nhưng cũng tạo điều kiện tốt nhất để lựa chọn của học sinh phát huy yếu tố mới tiên tiến của chương trình mới.”

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng  nhấn mạnh, đối với việc phát hành sách giáo khoa, bộ đã có chỉ thị không được ép phụ huynh, học sinh mua sách bài tập, sách tham khảo, vì vậy, ngành giáo dục địa phương cần kiểm tra thực tế ở các trường để tránh tình trạng này

Thực hiện : Võ Linh Đào Bảo