Tạo sinh kế bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

20 năm trước, các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt thực hiện Quyết định 132 về cấp đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân tộc thiểu số tại chỗ. Từ những diện tích đất hoang hóa, kém hiệu quả, chính quyền các địa phương đã tiến hành cải tạo, quy hoạch thành vùng sản xuất tập trung. Sau đó, giao đất và hướng dẫn bà con trồng trọt. Từ đó tới nay, cuộc sống của hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều đổi thay tích cực.

Dưới cái nắng hơn 38 độ, gia đình Anh Y Kương đang tranh thủ gặt nốt số lúa vụ Đông Xuân. Năm 2016, do thiếu đất sản xuất, gia đình được cấp hơn 6 sào ruộng ở cánh đồng này. Trừ năm đầu năng suất thấp vì chưa biết cách làm, những năm sau đó, gia đình cầm chắc 2 vụ với 10 tấn lúa mỗi năm.

Năm 2016, khi công trình thủy lợi hồ Ea Rớt hoàn thành và đưa vào sử dụng, UBND huyện Ea Kar đã huy động mọi nguồn lực tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng, sau đó cải tạo lớp đất màu rồi phân lô, bàn giao cho hơn 450 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, kiện toàn hệ thống kênh mương nội đồng, hình thành nên cánh đồng mẫu hơn 250 ha này. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục mở rộng diện tích cánh đồng bằng cách lồng ghép với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

Việc quy hoạch vùng sản xuất phù hợp đã tạo sinh kế bền vững giúp hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo. Qua đó khẳng định Quyết định 132 của Chính phủ là chủ trương đúng đắn, làm đòn bẩy để các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đời sống ấm no, hạnh phúc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Djuang Niê -

Việt Bảo