"Tạo sự kết nối giữa chủ thể giám sát và hoạt động giám sát"

Đây là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc giữa Lãnh đạo Quốc hội với Ban Công tác Đại biểu về việc góp ý hoàn hiện Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn một số hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân diễn ra sáng 8/8.

Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn một số hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tập trung hướng dẫn 5 nhóm vấn đề chính gồm: chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND; hoạt động chất vấn tại kỳ họp của HĐND, hoạt động chất vấn và giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND; giám sát chuyên đề của HĐND, các Ban của HĐND; hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và giám sát của đại biểu HĐND; xem xét việc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát, chất vấn, giải trình.

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết, đại biểu đề nghị cần tập trung hướng dẫn vào những nội dung mà Luật chưa quy định rõ, những nội dung mà HĐND địa phương đang vướng mắc, lúng túng nhưng phải thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ quốc hội, như: hoạt động giám sát của HĐND ở những địa phương đang thực hiện và thí điểm mô hình chính quyền đô thị, ở các xã đảo, huyện đảo; về công tác tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát của các Ban của HĐND; về hoạt động giám sát chuyên đề của các Ban HĐND cấp xã trong điều kiện không có đại biểu chuyên trách, không có bộ máy giúp việc.

Ông LƯU BÌNH NHƯỠNG - Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: “Đây là vấn đề rất quan trọng, giám sát ở quốc hội hay hội đồng nhân dân cấp tỉnh thì là tầm bao quát lớn, giải quyết những vấn đề lớn về chính sách. Còn giám sát ở tầm huyện, xã, cơ bản là bước triển khai thực hiện, thực thi thì nó phải đi vào những vấn đề cụ thể. Điểm này rất trúng cơ sở, phải nhấn mạnh hơn.”

Để khắc phục phần nào những vướng mắc trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban hội đồng nhân dân cấp xã, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, quy định theo hướng lồng ghép hoạt động giám sát chuyên đề của Ban HĐND cấp xã trong chương trình giám sát của HĐND cấp xã là phù hợp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: “Về việc hướng dẫn hoạt động ban hội đồng nhân dân cấp xã theo hướng chủ động thực hiện các nhiệm vụ, chuẩn bị nội dung giám sát chuyên đề trước khi trình HĐND xem xét, thông qua, tạo sự chủ động của ban HĐND cấp xã trong hoạt động giám sát, phù hợp với địa bàn, đối tượng chịu sự giám sát.”

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết,  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, ngay từ sớm, Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã có chủ trương đối với vấn đề này, đây là nội dung quan trọng trong chương trình hành động của Đảng Đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý một số nội dung của dự thảo Nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Nên chăng có các quy định, hướng dẫn để tạo sự kết nối, phối hợp chặt chẽ giữa các hoạt động giám sát rồi chủ thể giám sát. Mỗi nội dung có chủ thể khác nhau, hoạt động giám sát khác nhau, từ khâu xây dựng, quyết định chương trình giám sát, tổ chức hoạt động giám sát trên thực tế. Trên này mình làm thế thì địa phương làm thế nào? Hay cưỡi ngựa xem hoa? Xuống nghe mấy báo cáo, khen nhau hoặc lúc đầu con voi dần dần sau cắt gọt hết ra Thường trực rồi hội đồng chả còn gì?”

Chủ tịch Quốc hội cũng thống nhất tên gọi là "Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND", đồng thời nhấn mạnh đây là nghị quyết hướng dẫn, mang tính chất như một “cẩm nang” , đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu tham dự để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật trong tháng 8 này.
 

Thực hiện : Dương Dung Vũ Hiếu