Tạo sức hút đối với cử tri qua kỳ họp Hội đồng nhân dân

Kỳ họp Hội đồng nhân dân là hình thức hoạt động quan trọng nhất của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, nơi tập trung trí tuệ tập thể của đại biểu Hội đồng nhân dân, thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm đối với cử tri và nhân dân. Nhưng làm thế nào để kỳ họp vừa đổi mới, linh hoạt, dân chủ, khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước luôn là mong muốn của HĐND các địa phương.

Cùng với phiên chất vấn, phiên khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh luôn được đông đảo cử tri tỉnh Nam Định quan tâm, theo dõi trực tiếp qua sóng phát thanh, truyền hình bởi những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tổng hợp, báo cáo đầy đủ đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân. Việc công khai báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và báo cáo kết quả giám việc giải quyết kiến nghị cử tri như thế này đã khiến người dân ngày càng tin tưởng vào vai trò, trách nhiệm của các đại biểu dân cử. 

Ông NGUYỄN PHÙNG HOAN, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định: “Tất cả các kiến nghị cử tri chúng tôi đều tổng hợp và báo cáo tại kỳ họp, tại phiên được truyền hình trực tiếp của truyền hình Nam Định để đông đảo người dân nắm được. Không chỉ về kinh tế - xã hội và các kiến nghị của cử tri được công khai minh bạch thông qua hệ thống truyền hình của tỉnh. Sau kỳ họp, các kiến nghị này được chuyển đến các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Để nâng cao chất lượng kỳ họp việc lựa chọn nội dung, chương trình, chuẩn bị các báo cáo thẩm tra là khâu then chốt. Người chất vấn và người được chất vấn phải ngắn gọn, rõ ràng, đúng thẩm quyền, nêu được nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Trong bối cảnh này, cử tri sẽ nhìn nhận, đánh giá được trình độ, kỹ năng của đại biểu thông qua quan điểm, chính kiến và đề xuất các giải pháp. 

Ông NGUYỄN KHẮC TOẢN - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương: “Nâng cao chất lượng điều hành kỳ họp theo hướng theo hướng linh hoạt, khoa học, hiệu quả, giảm bớt thời gian trình bày các báo cáo tờ trình tại kỳ họp, tăng thời gian thảo luận và định hướng tạo điều kiện để thảo luận tại các tổ; phát huy tinh thần dân chủ và tính phản biện của các vị đại biểu; tính tích cực của các vị đại biểu tại các kỳ họp.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong tình hình mới, các địa phương đã đổi mới công tác tổ chức, tổng hợp những vấn đề bức thiết để đề xuất nội dung chất vấn, giám sát; xem xét không đưa vào chương trình kỳ họp những nội dung chưa bảo đảm chất lượng, chưa đủ hồ sơ, chưa thật cấp thiết. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng thay đổi nội dung khi kỳ họp đã đến gần, hay các báo cáo trong kỳ họp vẫn còn dài, chưa dành nhiều thời gian cho tranh luận, chất vấn. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: ‘Vừa qua, tôi yêu cầu tập hợp chung về một số chỉ tiêu cơ bản như là tăng trưởng thu ngân sách thu nhập bình quân đầu người xuất nhập khẩu nhưng một số tỉnh không nắm chắc. Hội đồng nhân dân tỉnh mà không nắm chắc văn bản, số liệu tình hình thì làm sao mà quyết định giám sát, thẩm tra được. Phải có số liệu minh họa, từ số liệu chúng ta mới phân tích được tình hình. Các đồng chí phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong yêu cầu tổng hợp những cái số liệu cơ bản. Làm cán bộ mà không nhớ các số liệu, không phân tích số liệu thì rất khó để Hội đồng nhân dân quyết sách."

Nâng cao chất lượng kỳ họp, không chỉ là mong muốn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh mà còn là mong mỏi của cử tri. Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ vừa tổ chức ở Ninh Bình chính là diễn đàn quan trọng để các địa phương chia sẻ những bài học kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, đột phá và giải pháp từ thực tiễn nhằm tạo sức hút với cán bộ, nhân dân và cử tri về kỳ họp Hội đồng nhân dân thực chất, hiệu quả .

Thực hiện : Bích Hạnh Anh Tuấn