Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất phục vụ quốc phòng

“Trước những khó khăn trong động viên công nghiệp tại địa phương, cần có những cơ chế, để tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp có điều kiện sản xuất phục vụ quốc phòng”. Đây là ý kiến được trao đổi tại buổi làm việc giữa đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh với UBND thành phố Đà Nẵng để thẩm tra dự án luật Công nghiệp Quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Đà Nẵng hiện có một cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt là Tổng công ty Sông Thu và 8 doanh nghiệp động viên công nghiệp, trong đó Công ty CP Cao su Đà Nẵng và trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực Miền Trung tương đối hiệu quả. Còn lại các doanh nghiệp cơ khí luyện kim, hóa chất, điện tử đủ điều kiện động viên chưa nhiều. Có 02 doanh nghiệp động viên công nghiệp thua lỗ, phải giải thể.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho rằng, hình thức động viên công nghiệp đang chưa được như mong muốn do cơ chế, đồng thời chưa có sự chủ động để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia sản xuất công nghiệp quốc phòng.

Đại diện đoàn khảo sát khẳng định, trong thời bình vẫn cần chuẩn bị mọi phương diện, sẵn sàng để động viên cục bộ, hay tổng thể hoặc chuyển trạng thái chiến tranh, doanh nghiệp ngoài quốc phòng cũng đều phải đáp ứng được.

Đoàn khảo sát cũng đánh giá cao những kiến nghị cần cơ chế để tận dụng sáng kiến khoa học, sử dụng các dây chuyền lưỡng dụng để có thể vận hành ngay, sản xuất các sản phẩm phục vụ quốc phòng, vừa tránh lãng phí lại đạt hiệu quả cao hơn trong động viên công nghiệp. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Hùng - Anh Khoa