Tạp chí người Việt: Lắng nghe ý kiến của kiều bào về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Nữ giáo sư gốc Việt được bầu vào Viện hàn lân kỹ thuật quốc gia Mỹ; lấy ý kiến người Việt Nam định cư ở nước ngoài về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Câu lạc bộ tiếng Việt tại Malaysia và hành trình đầy tâm huyết để giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng mẹ đẻ nơi xứ người và nhiều tin tức đáng chú khác khác là những nội dung có trong chương trình.

“Tạp chí Người Việt” là chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Ủy ban đối ngoại của Quốc hội và Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Mỗi chương trình Tạp chí Người Việt sẽ cập nhật tới các bạn những thông tin nổi bật về tình hình đời sống kiều bào ta đang sinh sống ở các nước. Đặc biệt, là những vấn đề liên đến quyền và lợi ích của kiều bào đang được quan tâm như quốc tịch, hộ tích, đất đai, bầu cử, ứng cử... hay những câu chuyện truyền cảm hứng về các gương mặt kiều bào tuyên biểu ở khắp nơi trên thế giới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam