Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên vẫn nặng về hành chính

Thực hiện đổi mới dù ở lĩnh vực nào thì yếu tố con người cũng quan trọng hàng đầu. Đối với việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đang diễn ra ở mọi cấp học, yếu tố con người mà cụ thể là giáo viên cũng cần hết sức chú trọng. Tuy nhiên, thực tế chỉ ra nhiều khó khăn như thiếu giáo viên hay giao định mức giáo viên chưa sát.

Cũng giống như nhiều tỉnh thành khác, ngành giáo dục Hải Phòng phải đối diện với bài toàn thiếu giáo viên và tình trạng giáo viên nghỉ việc. Một trong những giải pháp để giữ chân đội ngũ giáo viên là tăng cường đồng hành, chia sẻ, bồi dưỡng thường xuyên nhất là trong bối cảnh đổi mới giáo dục với nhiều áp lực, thách thức mới. Tuy nhiên, việc bồi dưỡng, tập huấn trong thực tế chưa phát huy hiệu quả.

Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chưa đạt hiệu quả như mong muốn nhưng lại được tổ chức khá nhiều. Việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng chuẩn đội ngũ cán bộ quản lý , giáo viên theo quy định mới gây khó khăn không nhỏ; cán bộ quản lý , giáo viên dành nhiều thời gian đi học đang tạo sự bất ổn trong các nhà trường, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Giao biên chế giáo viên cũng là một trong những bất cập được chỉ ra. Dù năm học bắt đầu từ 5/9 nhưng việc giao biên chế của nhà nước tính theo năm dương lịch từ 1/1, vì vậy thời điểm giao số người làm việc tại các trường học luôn chậm hơn 4 tháng so với thực tế năm học. Điều này dẫn đến tình trạng các trường tăng số học sinh, số lớp bị thiếu giáo viên nhưng không thể thực hiện tuyển dụng hoặc hợp đồng do chưa có chỉ tiêu giao.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Thực hiện : Phan Hằng Đỗ Minh Như Huỳnh