Tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội trong tháng 1/2024 và năm 2024

Chiều nay 10/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội để đánh giá kết quả công tác chủ yếu tháng 12/2023, xem xét đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 1/2024 và cả năm 2024.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong tháng 1/2024 và cả năm 2024, khối lượng công việc là rất lớn trên nhiều lĩnh vực, đề nghị các cơ quan tiếp tục quyết liệt đổi mới cách thức tổ chức triển khai công việc nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Trước mắt, cần trung tối đa tham mưu, phục vụ tổ chức thành công Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, khai mạc vào ngày 15/1 tới; hoàn thiện hồ sơ, tài liệu nhất là đối với các nội dung khó, phức tạp như dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Bên cạnh đó cần chuẩn bị chu đáo cho hoạt động thăm chúc Tết của lãnh đạo Quốc hội; thực hiện tốt công tác chăm lo đón Tết cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan của Quốc hội.

Trong năm 2024, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của năm; triển khai tích cực để hoàn thành nốt 23/137 nhiệm vụ lập pháp còn lại theo Kế hoạch số 81; thường xuyên rà soát, đề xuất các nhiệm vụ lập pháp mới để triển khai kịp thời các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thẩm tra, trình UBTVQH xem xét, thông qua các nghị quyết hướng dẫn, quy định chi tiết một số nội dung của Luật Thi đua, khen thưởng. Các cơ quan theo phân công tiếp tục triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Dương Dung -

Vũ Hiếu